-> vi løser alle opgaver inden for tømrer og snedkerfaget

 

Energivejleder

Der er mange fordele ved at tale med en energivejleder, inden du som husejer påbegynder et renoverings projekt. Det er ofte en fordel at få udført flere renoverings- og energibesparende opgaver samtidig.

Til at starte med kan jeg som energivejleder give dig en samlet vurdering af, hvordan du vil kunne forbedre varmeøkonomien og komforten i dit hus.
Du vil også få vejled¬ning om, hvilke forslag der bedst betaler sig for dig i prioriteret rækkefølge.

I planlægningen af arbejdet, kan jeg vejlede dig om valg af underentreprenører og materialer. Du får en professionel støtte til indgå aftaler med de forskellige parter. Det sikrer, at projektet holdes på sporet.

Eksempelvis kan det nævnes at varmetabet ved gamle vinduer og døre kan være helt op til 20-30% af det samlede varmeforbrug.

Som energirenovering opgaver kan blandt andet nævnes:

Vinduer
• Udskiftning af vinduer
• Udskiftning af ruder
• Tætning af fuger

Tagrenovering
• Isolering af loft
• Teknisk isolering af rør
• Solvarme
• Nye kvistvinduer
• Solceller

Facaderenovering
• Isolering af tunge ydervægge
• Isolering af lette ydervægge
• Tætning mellem lette og tunge partier

Link til www.energivejlederen.dk

 
 

Jens Brøchner ApS

Kalundborgvej 102, 4300 Holbæk
Telefon: 59 43 40 36
Mail: jens@jb-aps.dk